Perquè puguem realitzar tots els seus tràmits, haurà de signar les corresponents autoritzacions en castellà.


AUTORITZACIÓ PER A:

icono
icono

A més a més de l'autorització degudament signada haurà de trametre la documentació següent:

  MARQUES ESPANYOLES
 • Empresa/es i/o persona/es a nom de les quals se sol·licita.
 • C.I.F. dels sol·licitants.
 • Persona i càrrec de la persona que signa l'autorització.


  NOMS COMERCIALS (ESPANYA)
 • Empresa/es i/o persona/es a nom de les quals se sol·licita.
 • C.I.F. dels sol·licitants.
 • Persona i càrrec de la persona signa l'autorització.
 • Fotocòpia escriptura de constitució de la societat i, si se sol·licita la denominació d'aquesta.
 • Fotocòpia I.A.E.


  MARQUES COMUNITÀRIES
 • Empresa/es i/o persona/es a nom de les quals se sol·licita.
 • Persona i càrrec de la persona que signa l'autorització.


  MARQUES INTERNACIONALS
 • Empresa/es i/o persona/es a nom de les quals se sol·licita.
 • Persona i càrrec de la persona que signa l'autorització.
 • Número de la marca nacional en la que es basa el registre.
 • Llista d'estats designats.


  PATENTS,MODELS D'UTILITAT, MODELS I DIBUIXOS INDUSTRIALS
  La documentació requerida és a la pàgina de Patents.
© copyright Accions en Patents i Marques Padullés S.L. |contactar || avís legal |
home