Accions en Patents i Marques Padullés, S.L. - logo


Carrer Enric Granados, 21, pral., 4a
08007 BARCELONA
Tel: 93 452 56 42   Outside Spain Tel: +34 934 525 642
Fax: 93 454 55 16  Outside Spain Fax: +34 934 545 516

 

E-Mail: info@padulles.com

catalàEmpresa especialitzada en l'assessorament i gestió personalitzada de drets de Propietat Industrial i Intel.lectual.

castellanoEmpresa especializada en el asesoramiento y gestión personalizada de derechos de Propiedad Industrial e Intelectual.

englishCompany whose business is the individual advice and management of Industrial Property and Intellectual Rights.

françaiseEntreprise specialisée dans le conseil et la gestion personalisée de droits de Propriété Industrielle et Intellectuelle.